Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-10

Öka effektiviteten i periodisk rengöring

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
På Oboy avdelningen i fabriken är beläggningen på linjerna hög och vi producerar dygnet runt alla dagar i veckan. Detta tillsammans med en damm-rik miljö gör periodisk rengöring svårare. Vi har de senaste åren blivit allt bättre på att effektivt utnyttja städtiden för maximal effekt. Nu vill vi ta de sista stegen - och då önskar vi hjälp från en exjobbare.

Varför är uppgiften lämplig som ex-jobb?
Uppgiften vore mycket lämplig som ex-jobb för en civilingenjör.
Vi behöver hjälp med nya infallsvinklar.
Vi behöver någon som kan fokusera 100% på detta specifika problem.

Förslag till angreppssätt:
Analysera problemställen.
Hitta sätt att bygga bort alt undvika problemen.
Jobba tillsammans med linjeförare/operatörer /underhållspersonal/kvalitetsavdelning i varje steg.
Tag fram nya rutiner.
Prova tillsammans med linjepersonal nya metoder för städning.

Varför skall jag som ex-jobbare välja Kraft Foods?
Våra uppgifter är verkliga och man får en bra insikt i industrin.
Med en riktig uppgift hamnar man i fokus och kan få den hjälp och resurser som behövs.
Kraft Foods är ett stort internationellt företag där man lär sig grunden i en företagsstruktur.

Handledare från Kraft: Tommy West - Sektionschef för området

Hör av Er till oss - vi önskar att starta ex-jobben snarast


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.