Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-02

Elektrokemisk rening av vatten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetare med intresse för fysikalisk och analytisk kemi, speciellt elektrokemi söks till ett projekt för kartläggning av elektrokemiska processer av betydelse för rening av vatten. Projektet är knutet till nedan namngivna företag. Arbetet kommer att innefatta studier av elektrodprocesser av betydelse för vattenrening. Utöver rent elektrokemiska metoder och studier av modellsystem ger projektet möjlighet till handfast kontakt med ett antal metoder för fysiska och kemiska analyser.

Företag:
ACAB Vattenrening AB, Anders Lundquist
Skatuddsvägen 3, 760 45
Grisslehamn.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.