Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-20

Ungdomars medinflytande

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett grundläggande arbete pågår med att möta ungdomar i deras vardag, för att få en bild över
ungdomars levnadsvillkor i Härnösands kommun. Att lyssna in och föra ut information om
projektets tankegångar till ungdomar, skolpersonal, föreningar, kommunalpolitiker och
tjänstemän skapar en process där vi gemensamt med ungdomar hittar nya former för att öka
ungdomars delaktighet och inflytande. Vi vill med undersökningen få fram hur ungdomarna
upplever demokratin praktiskt i sin vardag.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.