Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-14

Utveckling av mätmetod för färgflammighet i tryck

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete ¿ Utveckling av mätmetod för färgflammighet i tryck

Bakgrund
En av de mest betydelsefulla faktorerna för hur kvaliteten hos en trycksak bedöms är hur pass ojämnt det i ytan reflekterade ljuset upplevs av en betraktare. Idag finns det välbeprövade mätinstrument baserade på bildanalys som kan mäta denna variation så länge variationen är i ljushet (monokrom). Färgtryck kan emellertid inte bara variera i ljushet, utan även i färgton (t.ex. i olika toner av blått, från blågrönt till violett). För att skatta denna variation behöver man kunna mäta hur färgkoordinaterna varierar mellan olika områden i bilden.

Genomförda visuella bedömningar av färgflammighet, variationer i färgnyans, har visat att det mänskliga synsystemet är olika känsligt för variationer i ljushet och färgnyans. För att kunna mäta variationen i både ljushet och färgnyans behöver man därför vikta dessa båda komponenter på ett sådant sätt så att de stämmer överens med vad en bedömare ser.

Projekt
Projektet innefattar i huvudsak två huvudmoment:

1.Att utifrån den redan existerande metoden (Matlab) för att mäta variationer i ljushet och utifrån data från visuella bedömningar utveckla en ny integrerad mätmetod som tar hänsyn till både ljushetsvariationer och variationer i färgnyans.

2.För att lyckas med detta krävs att man lyckas kalibrera den skanner som används för att läsa in bilderna digitalt så att de inlästa bildernas färgkoordinater överensstämmer med uppmätta färgkoordinater (en kalibreringsmetod existerar redan för mätmetoden som analyserar variationer i ljushet, men denna behöver utvidgas för att även kunna kalibrera i färg).

Arbetet kommer med andra ord att innefatta en blandning av både praktiska och mer teoretiska moment.

Tidsplan
Projektet är tänkt som ett 4-5 månaders examensarbete (20 poäng), och är tänkt att starta i April eller Maj 2003.

Lämplig Bakgrund
Du som söker studerar antagligen till civilingenjör vid en teknisk högskola, eller har liknande bakgrund. Du har intresse och kunskaper inom något eller några av följande områden, (a) Bildanalys, (b) Programmering, (c) Mätteknik, (d) Tillämpad Matematik.

Kontaktperson
Carl-Magnus Fahlcrantz, STFI AB (vid KTH), Stockholm.
Telefon: 08 67 67 133
Epost: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.