Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-27

Enskilda skogsägares syn på Norske Skog Jämtland

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Under 32 år har Norske Skog köpt skogsråvara i Jämtland. Nu önskar vi få en uppföljning på hur den enskilda skogsägaren uppfattar vår inköpsorganistion. Brister och förtjänster skall kartläggas. Potiensialler att bli bättre skall presenteras.

Detta vill vi ha belyst i ett examensarbete.

Mer information om vårt företag finns på www.norskeskog.se och där finns också länk till moderbolags hemsida.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.