Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-12

Informationsmaterial till hörselskadade gymnasister

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I skolan får hörselskadade ungdomar hjälp och stöd bland annat från speciallärare. Skolorna är ofta anpassade och lärarna väl informerade om hörselskadan och dess konsekvenser. Detta gäller speciellt inom Riksgymnasiet för hörselskadade i Örebro. När gymnasisterna sedan går ut i arbetslivet eller till universitetsstudier möter de ofta en värld som är helt okunnig om vad en hörselskada betyder för samvaron i arbetet, under lunch och kaffepauser, i möten etc.

Om gymnasisterna får bättre kunskaper om sin egen hörselnedsättning och bra informationsmaterial, både för sig själva och för att informera omgivningen så underlättas deras anpassning till universitet och arbetsliv. Ett projekt pågår fn med målet att bygga upp ett speciellt utbildningsprogram för att underlätta gymnasisternas övergång till livet efter skolan. Till detta behövs studiematerial. Eftersom elevgruppen innefattar både studievana gymnasister vid teoretiska program och mindre studievana gymnasister vid praktiska program behövs två varianter av studiematerialet anpassat för de olika grupperna. Detta examensarbete kan passa dig som utbildar dig till audionom, informatör, journalist eller läser inom media- och kommunikationsprogrammen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.