Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-02

Röstanalys, utarbeta programvara med tillämpliga akustiska parametrar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vet du hur du låter och varför du uppfattas som du gör?
Förmodligen inte. Röst och tal är viktiga verktyg inom kommunikationen. Trots det är röstmediet föga känt. Det finns väl utarbetade metoder och tekniker för att avhjälpa funktionella röstbesvär. Dessa kan också användas för att öka insikten om den normala rösten. Den medicinska/logopediska vetenskapen har utvecklat mätbara perceptuella och akustiska parametrar bl a i samarbete med KTH Institutionen för tal, akustik och hörsel för att avgöra t ex röstkvalité.
Min idé är att utifrån tillgänglig kunskap utarbeta ett dataprogram i röstutveckling som kan ge användaren pedagogisk feed back vid en vanlig PC/Mac.
Rokvox ab - röst & kommunikation - affärsidé är att tillhandahålla tjänster och produkter till individer i företag och organisationer för att tillgodose behovet av ändamålsenlig kommunikation som konkurrensmedel och kompetenshöjare i lönsamhetssträvande och effektivitetssökande verksamheter.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.