Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-03

Design av användargränssnitt och grafisk profil för Actuvas produktsvit

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Actuva utvecklar IT-baserade hjälpmedel för detaljhandeln. För att lyckas med lanseringen
av produktsviten är det viktigt att design och användarvänlighet ligger i fokus redan i utvecklingsstadiet. Hela sviten av produkter (4 st. i dagsläget, varav hemsidan är en), skall andas ¿Actuva-anda¿ och den kvalitet det innebär för oss.

Uppgiften är att designa och utveckla användargränssnitten samt företagets grafiska profil. Även om uppgiften har en mycket praktisk inriktning så är det önskvärt att studenten tar hänsyn till akademisk teori och forskning om design, färgteori, användargränssnitt och andra relevanta områden.

Lämplig bakgrund är någon form av design- eller systemvetenskaplig utbildning. Det är önskvärt att studenten kan visa på arbetsprov/er när det gäller grafisk design.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.