Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-09

Genusperspektiv i undervisningen inom informationsteknologi.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Institutionen för Informationsteknologi och medier vid Mitthögskolan har i ett projekt tillsammans med JÄMO tagit fram en jämställdhetsplan.

I den planen finns frågor att vidare utreda under året. Följande undersökning skulle kunna göras som ett examensarbete:

Undersökning av behovet av kompetensutveckling avseende genusperspektiv i undervisningen.
Avsikten är att kartlägga såväl de pedagogiska erfarenheterna av att ha ett genusperspektiv i undervisningen samt vad genus innebär inom olika ämnen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.