Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-26

Alternativa avloppssystem (49)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Det är viktigt att vi sammanställer den produktutveckling som sker för alternativa avloppssystem för vidare spridning. Vi behöver ju inte uppfinna hjulet var och en på sitt håll. Vi behöver bli bättre på att samarbeta med våra kollegor i Europa. 1993 gjordes en sammanställning på alternativa avloppssystem i Sverige.

Problemformulering:
Vilken produktutveckling har skett av alternativa avloppssystem i Sverige, på Gotland och i Europa? Hur kan vi förbättra avloppssystemet på Gotland? Vilka alternativa avloppssystem skulle passa Gotland?

Syfte:
Sammanställning av dagens kunskap för vidare spridning och möjlighet till samarbetsprojekt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.