Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-23

Marksanering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Att utveckla Vägverket Produktions teknik vid sanering av förorenad mark. Exakt vad examensarbetet blir bestäms under diskussion med oss på Vägverket Produktion och det universitet/den högskola Du representerar!

Bakgrund
Vägverket Produktion är en av de entreprenörer i Sverige som utför saneringar av förorenad mark. Eftersom verksamhetsområdet är relativt nytt, krävs det omfattande satsningar på teknik- och metodutveckling.

Arbetets innehåll
Examensarbete 10-20 p.

Metod
Förslagsvis sker en del av arbetet i fält, på de platser Vägverket Produktion genomför saneringar.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.