Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-04

MINSKAD SJUKFRÅNVARO VID ELECTROLUX DISTRIPARTS AB OCH ELECTROLUX COMPACT APPLIANCES, TORSVIK, JÖNKÖPING

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Projektets syfte är att skapa förutsättningar för att öka antalet långtidsfriska och minska antalet sjukfrånvarande medarbetare på Electrolux Distriparts AB (lager för reservdelar och tillbehör, ca 220 anställda) och Electrolux Compact Applicances (fabrik för montering av kompakta hushållsprodukter, ca 190 anställda) på Torsvik genom att

1. ta reda på möjliga orsaker till sjukfrånvaro och långtidsfriskhet
2. föreslå åtgärder för att öka antalet långtidsfriska och minska sjukfrånvaron

Vad är problemet?
Sjukfrånvaron vid Electroluxföretagen på Torsvik har ökat under senare år. Inom våra företag är sjukfrånvaron högre än genomsnittet inom svenskt näringsliv. Den höga sjukfrånvaron medför stora kostnader för såväl individer som företag och samhälle.

Som arbetsgivare har vi ett rehabiliteringsansvar för våra medarbetare. Det är dock oklart hur långt detta ansvar sträcker sig såväl ¿i praktiken¿ som rättsligt.

Metod
Metoder för projektets genomförande kan vara

· Intervjuer med långtidssjuka och ¿heltidsfriska¿ om t ex delaktighet, att se sin roll i helheten, kostvanor, sömnvanor, vila, rekreation, motion, familjeförhållanden, harmoni (motivation, socialt nätverk, identitet) etc
· Intervjuer med Företagshälsan om hur de ser på våra företag och deras syn på anledningar till sjukfrånvaron
· Kartläggning av hur sjukfrånvaron ser ut med avseende på avdelning, ålder, kön, anställningstid, anställningsform, arbetstider (dagtid/kvällstid etc).
· Teoristudier - lära av forskning och goda exempel t ex Stora Enso Fors
· Genomgång av arbetsplatsernas utseende i samarbete med Företagshälsan

Avgränsningar
Projektet omfattar åtgärder etc som utgör företagets ansvar och uppmuntrar individers personliga ansvarstagande.

Tidplan
Projektet ska vara klart till den 1 juni 2003.

Förslag till projektorganisation
Centrala skyddskommittén är uppdragsgivare för projektet.

För de delar av projektet som omfattar intervjuer med individer och företagshälsovård samt teoristudier föreslås att projektet genomförs som examensarbete vid högskolan. Handledare från företagens sida är personalcheferna Tommy Gustavsson och Else-Mari Trum.

Kartläggning av hur sjukfrånvaron ser ut och genomgång av arbetsplatsernas utseende bör genomföras av Electroluxföretagen på Torsvik.

Information ska lämnas till uppdragsgivaren fortlöpande under projektets gång.

Definitioner
Med korttidssjukfrånvaro avses sjukfrånvaro under den tid som arbetsgivaren betalar sjuklön (1-14 kalenderdagar). Med långtidssjukfrånvaro avses sjukfrånvaro utöver korttidsfrånvaro (fr o m 15:e kalenderdagen).

Med långtidsfriska avses personer som inte har varit sjukskrivna under två år (definition enligt Stora Enso och Arbetslivsfonden).

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.