Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-16

Uppdragsbeläggning och ansvarsuppföljning (07)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Planeringsverktygen vid detta stora byggmaterialföretag är alltför arbetskrävande.

Problemformulering:
Medarbetare, och därmed företaget, saknar långsiktiga planeringsverktyg, varför arbetet blir ineffektivt med hög administration, ojämn belastning, många akutjobb och uppdragsöverflyttningar mellan personalen. Befintlig uppföljning har brister.

Syfte:
Långsiktig planering syftande till ökad produktion.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.