Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-17

Urgasning ur material för högteknologiska vakuumsystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
CHICSi är ett nytt avancerat kiseldetektorsystem för tungjonreaktioner vid CELSIUS lagringsringen på The Svedberg-laboratoriet, Uppsala universitet. För att få systemet att fungera i ultrahögvakuum (10-8 Pa) får de ingående komponenterna (isolatorer, kretskort, lim etc) inte ha för hög urgasning eftersom vakuumsystemets pumphastighet inte kan ökas för att kompensera för hög urgasning. Vi har undersökt en mängd nya material och har gjort ett acceptabelt urval. Vi vill nu gå vidare med undersökningarna dels för att kunna förbättra CHICSi detektorns komponenter genom att ta fram tillförlitliga data för alternativa material. Genom att minimera urgasningen kan man använda mindre och därmed billigare pumpar. Det finns stort intresse för den här utvecklingen inom många tillämpningar av vakuumteknik, t.ex. på CERN och NASA. Rymdskytteln har faktiskt uppenbara vakuumproblem p. g. a. urgasning. Med stöd av Ångpanneföreningens forskningsstiftelse påbörjas nu ett 3-årigt projekt för att sammanställa existerande data, utveckla mätmetoder och ta fram nya data samt inbjuda gästföreläsare och arrangera en workshop. I samarbete med CERN's vakuumavdelning pågår om mätning av urgasning från rostfritt stål som utsatts för olika ytbehandlingsmetoder. På NIST i USA mäts väteinnehåll i dessa prover.

Ex-jobbet går ut på att:
- Förbättra en apparatur för urgasningsmätningar på The Svedberg-laboratoriet.
- Göra litteratursökning över urgasningsmätningar.
- Ta kontakt med personer som har opublicerade data för att få med deras resultat i en databank.
- Sammanställa en databank över mätdata för urgasningshastighet
- Se över vilka testmetoder som har använts.
- Undersöka mätnoggrannhet.
- Göra några nya mätningar för olika material.
- Skriva rapport

Tid: Vårterminen 2003. Ämnesområde: Fysik, teknologi.
Nyckelord: Urgasning, vakuumteknik, material
Lämpligt inom civ. ing. utb. teknisk fysik el. materialvetenskap samt nat. vet. progr. fysik.
Univ. Lekt. Lars Westerberg, E-post: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.