Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-25

Examensarbete Marknadsundersökning Sandbacka Park (Sandviken)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Sandbacka Park är en Sveriges teknikparker med ambitionen att bli ett nationellt kompetenscentra inom Industriell IT. En effektiv och expansiv utvecklingsmiljö med småföretag och världsledare sida vid sida. Här finns f n 30 företag, 179 personer och 86 studerande på högskolenivå. Vi bygger nu till ytterligare 8000 m2, inflyttningsklart i november 2003.


Beskrivning av uppgift
I strategin för Sandbacka Park anges Industriell IT som ett av de nischområden som Sandbacka Park ska utveckla kompetenser inom. Examensarbetet ska föreslå en lämplig definition av begreppet ¿Industriell IT¿ utifrån de olika definitioner som finns samt kartlägga marknaden.

1. Föreslå en funktionell definition av begreppet industriell IT
2. Kartlägg aktörer inom den definierade nischen industriell IT
a. Företag, branschorganisationer etc, och deras kompetenser
3. Finns det kompetenscentra runt detta område idag? (vilka?, var?, vad?)
a. Var finns det utbildning, vilken är dess inriktning?
b. Var finns det forskning, vilken är dess inriktning?
4. Hur ser marknadsläget ut för nischen industriell IT?
a. Framtidsutsikter
b. Framgångsfaktorer
c. Risker
5. Vilka aktörer bör knytas till Sandbacka Park för att skapa en bra helhet inom kompetensområdet?

Informationsinsamlingen sker via olika sökvägar som t ex Internet, intervjuer och även via studiebesök.

Redovisning
Arbetet ska redovisas i rapportform, men även presenteras muntligen på plats på Sandbacka Park. Föreslagen tidplan är att redovisning av arbetet sker före midsommar 2003.

Vi vill gärna har ett personligt brev, betygskopia och en motivering varför just du vill göra detta arbete. Vi vill ha det via e-post till [email protected] gärna till den 15/1-2003.

Målsättningen är att ev möten med intresserade sker efter den 15/1 och att ett beslut om vem/vilka som utför jobbet är klart senast den 1/2 2003.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.