Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-07-02

Vägvisning/skyltning på sjukhus/universitet/högskolor/stora kontor - en analys av tidsvinster.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfe: att utreda hur brister i skyltning/vägvisning påverkar hur effektivt en byggnad eller ett område utnyttjas.

Genomförande: Felaktigheter när det gäller skyltning och vägvisning inom offentliga lokaler medför att det tar längre tid för personer att hitta sina mål inom tex ett sjukhus, ett högskoleområde eller ett stort kontorshus. I denna uppgift ingår att hitta en praktisk metod för att mäta möjliga tidsvinster hos både personal och besökare och att testa den metoden i praktikfall.

Genomförandet kan ske inom vilket sjukhus eller vilken högskola som studenten väljer.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.