Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-18

Utformning av husbyggnadskoncept (02)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I ett planärende som för nuvarande handläggs vid Gotlands Kommun kommer ett 70-tal nya bostäder att kunna byggas. I ett planerat visningshus som kommer att uppföras i anslutning till denna plan avser vi att visa på hur man kan utforma ett miljökoncept med resurshushållningstänkande som styrande parameter.
Kända lösningar och uppbyggnader av klimatskal är dåligt optimerade vad gäller miljöanpassning och resursutnyttjande vid uppbyggnad och drift.

(Uppdragsgivaren har även ett planeringsprogram för samhällsbyggande uppdelat i 6 olika programdelar. Detta är utformat för bl a föreläsningar.)

Hur ska konstruktiva och energimässiga beräkningar och utformningar se ut för att man ska uppnå ett uthålligt totalkoncept, miljömässigt och ekonomiskt?

Syfte är att redovisa ett tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt bra förslag för ett kretsloppsanpassat husbyggnadskoncept. Att utnyttja förnyelsebar energi.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.