Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-06

Logistik i bredbandsprojekt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
AccessGate AB utvecklar och säljer fiber access nätlösningars till fastighetsägare, operatörer och infrastrukturbyggare. Våra lösningar och metoder utgår från ett designverktyg AccessDesign System (ADS) som används i alla delsteg i ett accessnätsproject (offert, implementation, avlämning-dokumentation).

Vi står inför utmaningen att driva projekt med ett stort antal anslutningar (>1 000). I dessa typer av projekt kommer kraven på en effektiv materialhantering att ställa nya krav på vår logistikförmåga. Vårt verktyg ADS har viss funktionalitet för att stötta logistikarbetet men vi önskar att utveckla dessa vidare. Därför vill vi initiera ett examensarbete med avsikt att:

·Utreda/beskriva logistiksituationen i de nya stora accessnätsprojekt som vi förväntar oss skall börja byggas under år 2003.
·Förstå vad ADS kan bidraga med genom befintlig funktionalitet samt ge förslag till utveckling av ny funktionalitet.

Mottagare av resultatet är vår produktledningsfunktion som planerar utvecklingsarbetet för ADS.

Vi tror att detta är lämpligt för en student på Fysik, Industriell Ekonomi alt. Maskin med logistikinriktning.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.