Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-27

Lönsamhetsanalys på färskvaror i butik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Flera varor i livsmedelsbutiker har mycket kort livslängd vilket innebär en utmaning både vid beställning (tidpunkt och kvantitet) samt vid prissättningen. Dagens prissättning i livsmedelsbranschen är statisk och kostnadsbaserad. Andra branscher har visat att en värdebaserad och dynamisk prissättning kan leda till stora lönsamhetsförbättringar.

Idag utförs beställning och prissättning schablonmässigt med en hög risk att lönsamheten inte maximeras. Uppgiften är att utifrån givna beställningsmöjligheter optimera priset över tiden.

Lämplig bakgrund är företagsekonomi med inslag av kvantitativa ämnen som matematik och statistik.


Actuva AB utför kontinuerligt forsknings- och utvecklingsprojekt inom marknadsföringområdet. Prissättning är vårt kärnområde.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.