Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-13

Kommunikativ plattform

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Träffpunkt är en galleria som ligger i centrala Örebro. Träffpunkt ägs av Alecta Pensionsförsäkringar och förvaltas av Aberdeen Property Investors Nordic AB/Aberdeen Shopping. Galleria har ett 20-tal butiker, bland annat Åhléns, Hemköp, MQ, Brothers, Expert m fl. Gallerian ligger i ett konkurrensutsatt läge och kampen om köpkraften pågår ständigt mellan galleriorna i city men framförallt mellan city och externa köpcentrum.

Vi skulle i ett examensarbete vilja få belyst hur Träffpunkt skall få en tydlig bild av vilka som handlar i gallerian, när och varför samt hur man på effektivast möjliga sätt skall kommunicera med målgruppen. Detta är något som vi kallar en kommunikativ plattform. En kommunikativ plattform används för att bli mer träffsäker i marknadsföringen och kommunikationen och talar även om hur man skall leva upp till kundens/konsumentens krav och förväntningar när han/hon väl är på plats.

I stora drag ser vi att gruppen som åtar sig uppdraget i ett första steg genomför en marknadsundersökning för att där identifiera attityder och beteenden bland besökarna i Träffpunkt. Därefter görs en analys som utgör grunden för den kommunikativa plattformen.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.