Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-12

Utvecklingen av färdtjänsten i Gävle kommun med betoning på ekonomin (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ansvaret för färdtjänsten i Gävle kommun har sedan 1995 legat hos Tekniska kontoret, Trafik och Parker. Idag är vi sju personer som arbetar i olika omfattning med färdtjänstfrågor. Vi har ca. 3 900 kunder i dagsläge, vilket motsvarar ca. 4 % av befolkningen i Gävle kommun.

Vi som arbetar med färdtjänsten har under det senaste året sett en utveckling med ett ökat antal ansökningar, ökat resande, samt längre och dyrare resor. Denna utveckling har lett till många frågeställningar hos oss som arbetar inom verksamheten, bl.a. vad ökningen beror på och hur kundernas krav på verksamheten kommer att ändras under de närmaste åren. Finns det ett större behov av färdtjänst nu än tidigare, eller beror ökningen på att medborgarna idag är mer medvetna om sina rättigheter? Kanske beror det inte så mycket på ett ökat medvetande, utan på ett ökad benägenhet att utnyttja sina rättigheter? Kan det vara så att samhället har förändrats, dvs. att vissa serviceinrättningar har försvunnit eller försämrats, vilket medför att medborgarna har ett ökat resebehov idag än tidigare? Om så inte är fallet nu, hur ser det då ut om 5 ¿ 10 år? Hur kommer resandemönstret att ändras när 40- och 50-talister börja bli äldre. Hur kommer våra unga kunders resande att skilja sig idag jämfört med för 10 år sedan? Frågorna är ju många.

Det vi vill med uppdraget är att dessa frågor utreds, med vikten på de ekonomiska konsekvenserna dessa faktorer medför. Vi vill även att man försöker finna en förklaring för den utvecklingen vi har sett, samt att man försöker prognostisera hur utvecklingen kommer att bli. Detta är av oerhört stor vikt för vårt fortsatta arbete inom färdtjänsten, inte minst för att öka medvetenheten hos oss själva, hos våra kollegor, samt hos berörda politiker.

Vi vill inte styra uppdraget för mycket från början, utan anser att avgränsningar, metod m.m. bör utformas i samråd med skribenten samt handläggare på högskolan.

Utbildningsprofil kan diskuteras, men skribenten bör ha en god förståelse för ekonomi och statistik.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.