Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-18

Konsumentanalys (05)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Konsumenternas val av inköpsställe är av stor betydelse för hushållens ekonomi. Detta gäller speciellt för inköp av mat. I hushållens budget är matkostnaden en av de största utgiftsposterna, och ofta den utgift som hushållen kan påverka mest. Det är alltså uppenbart att konsumenterna har ett starkt behov av att veta hur mycket de vinner eller förlorar på att handla i den ena eller andra butiken. Men idag finns det i stort sätt inga sådana uppgifter att tillgå. Bor man på Gotland är det också intressant att veta om maten är dyrare än på fastlandet. Det är inte bara priset som undersöks utan även servicen.

Problemformulering:
Har lågprisbutikerna i Visby lågt pris?
Hur är det med servicegraden i lågprisbutikerna?
Har service betydelse när man väljer butik?

Syfte:
Att skapa debatt om matpriserna. Få svar på frågeställningarna. Skapa underlag för att göra konsumenterna prismedvetna?  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.