Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-25

Tentamensplaneringssystem ¿ Studentservice Högskolan i Skövde

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Studentservice är en avdelning vid Högskolan i Skövde som ansvarar för studieadministration och studieinformation.

I dagsläget så utförs alla tentamensplanering vid Högskolan i Skövde i Microsoft Excel. Studentservice i samarbete med avdelningen för campus-frågor (service) har intresse att undersöka möjligheten att skapa ett webb-baserat system med databasstöd som kan underlätta tentamensplanering.

Projektet innefattar analys av Högskolans verksamhet som har med tentamensplaneringsprocessen att göra, samt framtagning av en kravspecifikation för tänkt system. Även en prototyp bör tas fram som ska visa på följande möjligheter:

· Databas för tentamensplanering (Microsoft SQL databasserver används).
· Införande av den gamla tentamensplaneringen (Excel arkiv) i databasen.
· Webb-baserat gränssnitt som sköter tentamensplaneringen (Microsofts ASP används vid framtagandet).
· Utskrift av tentamensplaner i Excel- och PDF-format.
· Lagra tentamensplaner i Excel-format.

Ovanstående ska ta hänsyn till gjord verksamhetsanalys och kravspecifikation.

Kontaktperson på Studentservice: Gunnar Búason ([email protected])


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.