Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-16

Examensarbete kring handlingsplanens betydelse för arbetssökande

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett av våra viktigaste arbetsinstrument är den handlingsplan som upprättas mellan en arbetssökande och arbetsförmedlingen. Handlingsplanen skall utformas på ett sådant sätt att det framkommer hur den arbetssökande aktivt kan bryta arbetslösheten och i planen skall pendlingsområde, realistiska yrkesalternativ beskrivas.

Arbetsförmedlingen har att tillsammans med den arbetssökande komma överens om vem som gör vad och utifrån den överenskommelsen även svara för vår myndighetsroll, dvs följa upp gjorda platsanvisningar och i förekommande fall ifrågasätta ersättningsrätten.

Förstår den arbetssökande hur viktig handlingsplanen? Förstår man att det är en värdehandling som reglerar vem som gör vad och framförallt vilka krav som ställs på respektive part? Är man medveten om att man har en handlingsplan? Är man medveten om betydelsen? Ökar det aktiviteten hos de berörda parter som skrivit under överenskommelsen? Återkopplingen mellan förmedlingen och den arbetssökande - vilken betydelse har det?

Handlingsplanen får en allt större roll och arbetslöshetsförsäkringen kräver att man vid ansökan om ekonomisk ersättning vid arbetslöshet skall en handlingsplan finnas för att ersättning skall kunna utgå.

Ett område värt att belysas - ett exarbete för den socialpedagogiska linjen?
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.