Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-05

Spänningskvalité i tunnelbanenätet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete utförs vid banavdelningen inom SL Infrateknik.

Handledare är Bror Lundbergh, 08-686 38 24

Bakgrund
I samband med introduktionen av nya tunnelbanevagnar (vagn 2000) har problem uppkommit med kraftförsörjningen. Antalet obefogade brytarutlösningar för de matande brytarna har ökat markant. Exempelvis har det på Röda linjen i det närmaste ökat med en faktor 10. De nya fordonen innehåller filterkretsar med induktor och kondensatorer som ger upphov till kraftiga spänningstransienter vid inkoppling och avbrott i strömförsörjningen.

Då kretsarna i tunnelbanan (både räls och strömskena) består av järn innebär det att kretsarna innehåller en stor induktiv komponent. Induktansen i kretsen ger upphov till kraftiga överspänningar då strömmar abrupt bryts. De överspänningar som förekommit misstänks ha orsakat skador på komponenter i likriktarstationer andra ställverk och i fordonen.

Projektmål
Målet med projektet är att undersöka samverkan mellan matningsanläggningar och fordon med avseende på spänningskvalité och banans elektriska konstanter. Efter genomförd datainsamling ingår det i arbetet att ta fram förslag till åtgärder för att minimera eventuella problem i framtiden.

Projektets omfattning och genomförande
Examensarbetet är en 20-poänguppsats som ska motsvara 20 veckors heltidsarbete.

I projekten kommer det att ingå beräkningar av vilka spänningstransienter och bankonstanter som kan förväntas finnas. Praktiskt arbete i form av mätningar och labbundersökningar kommer även att ingå.

Ämnesområdet ligger främst inom elkraftteknik. SL Infrateknik deltar i internationella samarbetsorgan varvid vissa delar av rapporten kan komma att skrivas på engelska. Huvudspråket för rapporten är dock svenska.

Implementering
Resultatet bör kunna ligga till grund för isolationskoordinering och kravspecifikationer på frånskiljare, kontaktorer och brytare samt andra komponenter där spänningshållfasthet och brytförmåga är av vital betydelse.

Strävan är att resultaten ska implementeras i SL Infratekniks verksamhet och organisation. Arbetet ska presenteras i en skriftlig rapport men även muntligt inom SL Infrateknik

Mer information och regler om hur du ansöker finns på http://www.sl.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.