Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-28

Riskanalys av dammexplosionsrisker vid Kraft Foods Upplands Väsby anläggning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamheten vid fabriken i Upplands Väsby utgörs huvudsakligen av tillverkning av chokladprodukter ( gjutna kakor, praliner och Daim) och hushållsprodukter ( O¿boy, Kaba) med en årlig produktionsvolym på runt 40000 ton. De viktigaste råvarorna består av socker,torrmjölk, kakaomassa och fett vilka mals, blandas och processas tillsammans med olika tillsatser och fyllningar till olika chokladprodukter.
Inom anläggningen finns en personalrestaurang inklusive kök där ca.750 portioner tillagas och serveras per dag.
Enligt Kraft Foods interna säkerhetsföreskrifter beträffande Dammexplosion skall företagets anläggningar minst uppfylla de myndighetskrav som gäller lokalt i det land som verksamheten bedrivs.
För Sverige kommer detta likt de övriga anläggningar i Europa innebära att alla måste anpassa sig efter de nya ATEX direktiven som kommer år 2003.
Dessa direktiv kommer att gälla för ny utrustningt från Juni 2003, och för äldre installationer senast år 2006.
Då företaget vid olika tillfällen sett svårigheter att tillmötesgå dessa krav beträffande explosionsrisk, har beslut tagits på att genomföra en studie och kartläggning av alla berörda installationer och processsystems individuella status.

Denna studie ska leda till en situationsanalys med följande rekommendationer om direkta åtgärdsförslag på utrustningar och installationer för att anläggningen ska uppfylla gällande föreskrifter beträffande Dammexplosion.

Varför är uppgiften lämplig som ex-jobb?
¿ Uppgiften vore mycket lämplig som ex-jobb för en blivande civilingenjör.
¿ Vi behöver hjälp från nya ögon med nya infallsvinklar.
¿ Vi behöver någon/några som under kommande 20 veckor kan fokusera 100% på detta specifika problem
Förslag till angreppssätt:
¿ Analysera och dokumentera berörda utrustningar i anläggningen.
¿ Inventering av dokumentation och underlag.
¿ Uprätta flödesdiagram för de berörda systemen
¿ Utvärdering av Status i enlighet mot nya ATEX direktiv.
¿ Framtagande av åtgärdsplan.

Handledare för uppgiften: Underhållschef Section 4
Hans Rosengård
Tel: 08-627 1273
e-mail: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.