Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-05

Prissättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete utförs vid Fatighetsavdelningen inom SL Infrateknik.
Handledare är Lena Gorringe 08-686 40 93


Bakgrund
SL äger många stationer i Stockholmsområdet och hyr ut delar av dessa lokaler. Idag finns ingen enhetlig modell för hyressättning av kommersiella lokaler inom SL. Läge och miljö skiljer sig väsentligen från etableringar på gatunivå, samtidigt som målgruppen skiljer sig då de i första hand besöker stationer för att påbörja en resa med SL och inte besöka en särskild näringsidkare. Detta medför även att prissättningen av kommersiella lokaler i tunnelbanan skiljer från andra kommersiella lokaler.

Projektmål
Projektets mål är att skapa en modell för prissättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer med avseende på lägesfaktorer och verksamhetens art, samt hur olika verksamheter i kombination kan påverka prissättningen.

Projektet omfattning och genomförande
Detta arbete är komparativt i sin art hellre än beskrivande. Studien bör innehålla inslag av både en litteraturstudie och bearbetande av data i form av hyresintäkter. Vidare kan även intervjuer förekomma hos näringsidkare för att fastställa olika verksamheters betalningsvilja. Detta arbete är förväntas omfatta 20 veckors arbete, men kan även utföras som en tiopoängsuppsatts.

Implementering
Resultatet av arbetet förväntas öka kunskapen hos SL om rådande marknadspriser och vara ett redskap vid hyressättning.

Arbetet ska på svenska redovisas i en skriftlig rapport samt muntligt på fastighetsavdelningens avdelningsmöte.

Mer information och regler om hur du ansöker finns på http://www.sl.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.