Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-05

Operatörsgränssnitt för manöversystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete utförs vid signalavdelningen inom SL Infrateknik.

Handledare är Anders Ulmestig, 08-686 39 89

Bakgrund
SLs tunnelbanor, spårvägar och järnvägar fjärrstyrs idag från ledningscentraler på respektive bana. På dessa ledningscentraler finns olika sätt att visualisera trafikläget samt olika tillvägagångssätt att manövrera spåranläggningen. Av tradition anses en så kallad ställverkstavla vara ett bra sätt att visa operatörerna det aktuella trafikläget. På vissa banor är denna ställverkstavla ersatt av bildskärmar.

Projektmål
Projektets mål är att utvärdera befintliga miljöer inför en upphandling av nytt system till tunnelbanans röda linje. Detta i syfte för att få en god bild över hur manöversystemets operatörsgränssnitt ska se ut. I arbetet finns stort utrymme för alternativa sätt att tillgodose operatörernas behov av information från och till systemet.

Projektets omfattning och genomförande
I arbetet ingår att undersöka hur den operativa personalen upplever respektive banas system.
Studiebesök hos andra ledningscentraler samt erfarenhetsåterföring från andra typer av verksamhet ingår även i arbetet. Arbetet ska knyta an till pågående forskning och tidigare studier i ämnet.

Omfattning på examensarbetet avgörs i samarbete med sökande.
Implementering
Arbetet ska resultera i en rapport där minst två olika betygsatta metoder/principer beskrivs detaljerat.

Rapporten kommer att användas som ett underlag för vidare upphandlingar av manöversystem.


Mer information och regler om hur du ansöker finns på http://www.sl.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.