Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-05

IT-stöd i fastighetsprojekt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete utförs vid Fatighetsavdelningen inom SL Infrateknik.
Handledare är Harald Näslund 08-686 40 78

Bakgrund
För att förbättra det organisatoriska arbetet i fastighetsprojekt har fastighetsavdelningen utvecklat ett IT-stöd för kommunikation, styrning och samordning i projekt. Systemet kallas SL-Projektfönster (sl-pf) och infördes i en första version våren 2002 och kommer under 2003 att utvecklas till ett mer komplett verktyg för projektledning och projektstyrning.

Under utvecklandet och införandet av sl-pf har två behov identifierats. Dels att mäta nyttan av sl-pf med avseende på kvalitet, ekonomi, kommunikation osv och dels att sammanfatta marknadens systemutbud och jämföra dessa system med sl-pf.

Projektmål
Projektet ska leverera en rapport som beskriver nyttan av sl-pf, sammanfattar marknadens utbud och jämföra dessa med sl-pf. Rapporten förväntas även ge förslag på förbättringar vad gäller sl-pf som verktyg för projektledning och projektstyrning.

Projektets omfattning och genomförande
Arbetet omfattar 10 veckors heltidsarbete och innebär bla studier av pågående SL-projekt, marknadsundersökningar, litteraturstudier studier av befintlig teknik, behovsinventering mm.

Implementering
Arbetet kommer att utgöra underlag i arbetet med att utveckla sl-pf till ett mer komplett verktyg för projektledning och projektstyrning.

Arbetet ska på svenska redovisas i en skriftlig rapport samt muntligt på fastighetsavdelningens avdelningsmöte.

Information om hur du ansöker finns på http://www.sl.se  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.