Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-18

Stödet till barn med särskilda behov (26)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Gotland har, liksom alla andra kommuner, barn som i skolan kräver mer tid. Barn med särskilda problem, och då menar vi barn som på intet sätt är förståndshandikappade men av olika anledningar har t.ex. koncentrationsproblem. Dessa barn kommer troligtvis att drabbas hårdast av ekonomiska nedskärningar.

Erhåller barn med särskilda behov det stöd och hjälp som de behöver och har rätt till enligt läroplanen? Har situationen förändrats i och med de ekonomiska nedskärningarna som drabbat skolan? Hur påverkas barnen av att de inte får den hjälp och det stöd de har rätt till? Kommer dessa barn att bli efter i kunskapsutvecklingen jämfört med kompisarna? Hur drabbas klasskamraterna av att barn med särskilda behov inte erhåller adekvat hjälp?

Syftet är att få svar på frågan om barn med särskilda behov drabbas hårdare än andra av ekonomiska nedskärningar.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.