Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-24

Pulskraft: snabbladdning och marxkoppling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid avdelningen för Ellära och åskforskning, Uppsala Universitet, och avdelningen för Vapen och skydd, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), bedrivs forskning inom området pulskraft. Ett vanligt sätt att generera högspänning är att ladda en mängd kondensatorer parallellt och sedan ladda ur dem seriellt (så kallad Marx-koppling). Normalt sker uppladdningen långsamt. FOI vill undersöka möjligheterna att snabbt ladda upp kondensatorerna för att sedan snabbt ladda ur dem i en Marx-koppling. Snabbt innebär här storleksordningen mikrosekunder. Den framtida tillämpningen är generering av högspänning till mikrovågskällor med mycket hög effekt.

Uppgiften består i att:
· Litteratursöking inom området snabbladdning och Marx generatorer.
· Konstruera en experimentuppställning för snabb Marx-koppling utifrån befintlig uppställning för snabbladdning.
· Utföra verifierande prov av uppställningen
· Genomföra kretssimuleringar av uppställningen med PSpice eller ATP-EMTP.

Examensarbetet är avsett för en student att utföras vid Ångströmslaboratoriet i Uppsala, se http://www.el.angstrom.uu.se .


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.