Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-12-04

Implementera interaktiv hjälpmotor i befintlig applikation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
GraFu grundades 1982 och är verksamt på Liljeholmen i Stockholm. GraFus affärsidé är att utveckla och sälja MPS-program för den grafiska branschen.

GraFu-Kalk har utvecklats som en windows-applikation sedan 1996. Programmet är byggt i Sybase PowerBuilder 7. Eftersom applikationen är omfattande och delvis saknar användardokumentation, behövs upprepad utbildning för att fullt ut tillgodogöra sig programmet.

Examensarbetet går ut på att:
1. ta fram en teknik för att bygga en interaktiv hjälpmotor som föreslår hur användaren ska fortsätta fylla i uppgifter i programmet, beroende på vad hon vill uppnå.
2. bygga första versionen av hjälpmotorn
3. implementera testmotorn i en del av GraFu-Kalk. Detta steg kommer att göras i samarbete med GraFus personal.

Detta problem kräver kunskaper i programmering och ett intresse av att lära sig grunderna i PowerBuilder.

Detta examensarbete omfattar 10-20 poäng för en person. Av praktiska skäl måste den tredje delen av arbetet göras i GraFus lokaler.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.