Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-12-02

Implementation av automatiserat testsystem för DSL

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Målgrupp
Exjobbet omfattar 20 veckor och vänder sig till en blivande civilingenjör från D, E eller F. Intresse för, och kunskaper inom områdena datakommunikation och programvaruteknik är ett krav. God programmeringsvana krävs eftersom examensarbetet består av att implementera en ¿kontrollenhet¿ med överliggande GUI (5 %). Den sökande ska vara van att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Intresse för att lära sig nya script och programmeringsspråk är en fördel.

Bakgrund
På enheten Network Enabling finns en kärngrupp med spetskompetens inom DSL området. Sedan 1996 har gruppen arbetat tillsammans med olika operatörer för att utvärdera DSL system. Under åren har man samlat på sig betydande erfarenhet kring hur DSL systemen är uppbyggda och hur dom fungerar. Mycket av arbetet sker idag i enhetens egna labb i Farsta. I labbet bedrivs testning och utvärdering av DSL system men även testning av IP-baserade produkter och tjänster. Examensarbetet är ett led i satsningen på att effektivisera delar av arbetet som sker inom området testning/validering.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att automatisera rate-reach mätningarna som idag görs i labbet på olika typer av DSL system. Uppgiften är att implementera ett automatiserat testsystem för modem med Ethernet gränssnitt och att integrera systemet i nuvarande labbmiljö. Målet är att programmet ska göra det möjligt att kommunicera med den linjesimulator som finns i labbet och på så sätt kunna samla in mätdata under automatiserade ¿långtidsmätningar¿. Exjobbet börjar lämpligen med en utvärdering av den utrustningen som finns i labbet idag för att kunna utöka och komplettera denna.

Vid behov kan exjobbet utökas med att inkludera referensmätningar av modem med det nya testsystemet.

Frågeställningar
¿ Vilka delar i den nuvarande testkonfigurationen kan effektiviseras med en ny implementation?
¿ Vilken metodik ska användas under mätningen? (Kan det definitiva resultatet vara ett medelvärde av flera mätningar ?)
¿ När ska mätresultatet läsas ut? (Direkt efter SHOWTIME eller t.ex. efter 1 minut (högsta tillåtna synktiden ).
¿ Kan systemet utökas så att även andrar prestandaparametrar mäts under tiden?
¿ Vilka rutiner behöver tas fram för att det nya test-systemet enkelt ska kunna utökas med ytterligare utrustning?

Genomförande
En detaljerad plan för genomförandet görs upp i samråd med handledarna vid starten av examensarbetet. Arbetet utförs på Ki Consulting & Solutions AB i Haninge samt Farsta.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.