Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-26

Ett företag i förändring - konsekvensutredning av en eventuell expansion

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Wermlands Tunnplåt AB är ett legoföretag i det värmländska Torsby med en modern och omfattande maskinpark. Företaget har sedan starten 1998 fördubblat personalstyrkan och tredubblat sin omsättning. Företaget är nu på väg in i ett nytt skede. En stororder inväntas som kommer att fördubbla omsättningen, men kräver i sin tur en del investeringar och nyrekryteringar. WTAB behöver en konsekvensutredning/analys av deras eventuella expansion. Frågeställningen är: Kommer det att bli lönsamt för WTAB att expandera i detta skede, under deras förutsättningar och marknadens krav?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.