Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-24

Hur uppfattar tidigare sportfiskebesökare Forshaga kommun?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hur uppfattar tidigare sportfiskebesökare Forshaga kommun?

Kartlägga tidigare besökares attityder och tankar kring Forshaga kommuns sportfiske och sportfiskesatsning. Hur upplevde de fisket när de besökte kommunen? Vad har fungerat bra respektive dåligt? Hur har kontakten och informationen sett ut mellan besökaren och representanter för fisket?

Det finns stora planer på att utveckla området kring Slottet i Forshaga och göra detta till ett Älvrum med bland annat fiskbassänger, fiskodling, referenslitteratur och utställningar där eventuellt vikten av fiskvård och vattenskötsel påvisas. Vad tycker de tidigare besökarna om dessa planer? För- och nackdelar? (ev någon form av djupintervjuer).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.