Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-09

Marknadsundersökning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Göra en marknadsundersökning vad Skanska skall satsa på att bygga för typ av bostäder.

Alla omkostnader i samband med examensarbetet betalas av Skanska.

Skanska Sverige består av cirka 16.000 anställda som dagligen arbetar för att utveckla och skapa nya möjligheter för att människor ska kunna bo, arbeta och resa - idag och generationer framöver. Vi arbetar med bostads-, husbyggnads- samt väg- och anläggningsrelaterade tjänster. Dessutom har vi en rad specialistbolag. Med kunskap och kreativitet vill vi skapa nytta för våra kunder genom att vara aktiva i hela värdecirkeln, från idé till eftermarknad.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.