Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-18

ATTITYDUNDERSÖKNING

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vägvalet Karriärservice är Karlstads universitets arbetslivscenter.
Vi arbetar med att upprätta kontakter mellan studenter och näringsliv. Vägvalet startades år 1997 och har i dagsläget sex anställda. Organisatoriskt ligger Vägvalet under Regionala Samverkanskontoret vid Karlstads universitet, en enhet som ägnar sig åt omvärldskontakter.

Vårt examensarbetsförslag är att göra en attitydundersökning bland studenterna vid Karlstads universitet hur de uppfattar Vägvalet Karriärservice och det tjänsteutbud som finns. Undersökningen gjordes för några år sedan och nu är tiden inne för en uppdatering.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.