Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-28

Analys - utbildning av chefer (KA 10)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syftet är att kartlägga och analysera hur chefer på topp och mellannivå arbetar med sin egen utbildning och kompetensutveckling.

Ett litet företag i Kalmar, som arbetar med kompetensutveckling för chefer på topp och mellannivå, önskar en utredning kring hur chefer vidareutbildar sig och kompetensutvecklar sig. Frågor som företaget söker svar på är t ex hur målgruppen genomför utbildning eller kompetensutveckling idag och hur mycket resurser som de satsar för ändamålet. Handledning från företaget kommer att finnas.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.