Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-12-16

Handel med utsläppsrättigheter/Gröna avtal (35)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Den 1 januari 2003 införs ett helt nytt system för ersättning för el producerad med vindkraft. Då skapas en börs för handel med gröna certifikat vars pris bestäms av tillgång och efterfrågan. En modell för detta utarbetas nu av enmansutredaren Jan Andersson på uppdrag av Näringsdepartementet. Liknande system ska införas i Danmark och på sikt i fler länder. Samtidigt börjar en internationell marknad för handel med utsläppsrättigheter att utvecklas.

Hur kan små vindkraftproducenter hantera detta nya system på ett bra sätt? Vindkraftverk ägs av många olika kategorier; lantbrukare, ekonomiska föreningar, småföretag och kraftbolag. Små ägare har varken kompetens eller resurser att sätta sig in i och hantera detta nya system. Vad bör de göra? Bilda ett gemansamt bolag, en ekonomisk förening eller organisera sig på något annat vis?

Syftet är att utarbeta en organisationsmodell som gör det möjligt för små vindkraftsägare att hantera detta nya certifikat-system på bästa tänkbara (mest lönsamma) sätt.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.