Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-17

Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Elos AB ägs av Westergyllen med huvudkontor i Götene www.westergyllen.se

Westergyllens övergripande strategi är att fokusera koncernens bolag mot områden där en väsentlig marknadsposition kan uppnås. Områden där en kritisk massa kan uppnås skall prioriteras.

Westergyllen är verksamma inom 3 affärsområden:

1. Bygg/Miljö; Götenehus och Sjödalshus bl a
2. Electronik; kontraktstillverkare inom telekom
3. Verkstad/Teknik; Elos, Fixturlaser och Ferrocan

Elos AB, www.elos.se, är verksamma inom 3 affärsområden:

1. Medical; kirurgiska och ortopediska implantat
2. Telecom; stansade plåtdetaljer som bl a ingår i mobiltelefoner
3. Parts; tillverkning av små och medelstora serier till maskin- och verkstadsindustrin

Elos målsättning är att växa med utvalda kunder genom att erbjuda ett Industriellt Partnerskap. Detta innebär att ett helhetsåtagande från produktkoncept till levererad produkt.
Elos har unika kompetenser inom bearbetning av precisionsprodukter i svåra material.
Till kvalificerade kunder räknas bl a Ericsson, Flextronics, FCI, Saab, Electra, Astra och Alstom.
För att växa har Elos behov av att analysera ytterligare kundsegment inom affärsområdet Parts och söker en student som vill arbeta tillsammans med oss i ett examensprojekt. För att utveckla vår organisation och arbetssätt ingår att ha samarbete med universitetsstuderande för utbyte av kunskaper och erfarenheter. Projektet ingår som en del i vår löpande planering.
Du kommer att arbeta med personal i Töreboda och Timmersdala. Din kontaktperson är placerad i Töreboda.

Kortfattad projektbeskrivning

Målsättning: Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde inom affärsområdet Parts. Slutresultatet skall bestå av konkreta kundnamn som vi kan bearbeta.

Ex på information vi tror vi behöver ta fram:

1. Avgränsa och bestämma ett segment eller grupp av kunder vilka kan ha behov av våra produkter och tjänster
2. Ta in information och beräkna det totala marknadsvärdet. Källor t.ex . hemsidor, årsredovisningar och branschinformation
3. Beskriva trender och drivkrafter vilka påverkar definierat marknadsområde och dess framtid. Vilken potential finns för Elos?
4. Var köper kunderna idag? Vilka faktorer är viktiga när dom väljer leverantörer/partners?
5. Vilka konkurrenter är verksamma på marknaden idag? Vilka är framgångsrika? Vad är deras konkurrensfördelar?
6. Sammanfattning: Hur skall vi utforma en strategi för Elos för att bearbeta och utveckla försäljningen?

Vi är flexibla att diskutera projektets uppläggning för att passa in i programmets kursplan.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.