Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-04

Genetiska variationer i androgen metaboliserande enzymer och deras betydelse i doping analyser.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Testosteron missbruk är vanligt förekommande bland idrottsmän och tester för att detektera missbruk är rutinanalys på dopinglabben runt om världen, däribland doping labbet på Huddinge Universitets sjukhus. Den främsta metoden som används är att mäta nivåerna av testosteron (T) och epitestosteron (E) i urinen. T/E kvoten brukar normalt ligga runt ett. Vissa individer har naturligt höga T/E kvoter, emedan asiater vanligtvis har lägre (~0.5).
Man vet idag inte exakt hur epitestosteron metaboliseras i kroppen. Vår uppgift är att försöka förstå hur E bildas, vilka bakomliggande genetiska faktorer som orsakar de individuella skillnader som observerats i T/E kvoten. Ett enzym som har visats katalysera bildningen av E från androstenedione i vissa djur modeller är 3alpha-Hydroxysteroid dehydrogenase (3a-HSD). Tre humana former av 3a-HSD finns, med olika substrat specificitet och vävnads distribution. Just nu har vi börjat söka polymorfier i 3a-HSD generna i en asiatisk och en europeisk population.
Vi söker nu en examensarbetare som under handledning ska hjälpa oss med denna karaktärisering. Metoder som kommer att användas för att identifiera genetiska variationer är PCR, Single stranded conformation polymorphism (SSCP) och sekvensering. De genetiska skillnader som upptäcks kommer vidare att analyseras med avseende på fenotypiska skillnader, med t ex heterolog expression av varianterna i bakterie följt av enzym aktivitets mätningar, transfektering av reporter konstrukt i mammala cell linjer, western blot mm. En ökad förståelse av genetiken bakom androgenmetabolismen har även betydelse för att bättre förstå patologin bakom vissa sjukdomar som t ex prostata cancer samt att kunna utveckla bättre strategier för att förebygga och behandla dessa.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.