Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-11

Inställningar/Skydd/Bilstolar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområde: Produktutveckling

Bakgrund: Många bilstolar har både höjdjustering för hela stolen och separat justering av nackskyddet. För optimal skyddseffekt är korrrekt inställning viktig.

Syfte: Att upprätta några alternativa konceptidéer för att göra en mekanisk koppling mellan sätes- och nackjustering med god funktion och låg kostnad. Åtminstone ett alternativ skall utvärderas med lämplig provning.

Innan examensarbetet påbörjas skall skriftlig överenskommelse upprättas mellan företaget och examensarbetaren om arbetets omfattning. Överenskommelsen upprättas i samråd mellan ansvarig funktionschef och personalavdelning. Examensarbetsämnet skall vara definierat, avgränsat samt framgå av överenskommelsen. Alla examensarbeten skall ha en av företaget utsedd handledare. Examensarbetet anses slutfört efter godkännande av handledaren.

Examensarbetet kan utföras på företaget och/eller studieorten på det sätt som handledaren och examensarbetaren kommer överens om.
Utförandet av examensarbetet utgör ej någon form av anställning på företaget.
Examensarbetaren bereds endast tillfälle att i företagets lokaler utföra och färdigställa sitt examensarbete.

Företaget förbehåller sig rätten att utan begränsning använda resultatet av examensarbetet.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.