Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-11

Utveckling av unika beräkningsmodeller för egenskaps-/funktionsprovning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte: Beräkningsmodellerna ska dels hjälpa provningsingenjören att skapa klarhet i det antal prover som måste utföras för att statistiskt säkerställa egenskap/funktion, dels minimera antalet provningar genom att använda annan känd information (t.ex. processkapabilitet och mätsystemanalys - d.v.s. personalens förmåga att tillsammans med provningsutrustningen få en godtagbar repeterbarhet.

Metod: I nuläget utförs tester huvudsakligen på provningsavdelningen enbart på uppdrag av interna uppdragsgivare och provningsrapporterna förs ofta vidare till bilproducenten. Vår provningsavdelning har gott anseende hos våra kunder, men för att bibehålla och säkra det anseendet krävs att verksamheten hela tiden utvecklas. Det finns ett behov av att få den här verksamheten ackrediterad eller certifierad på samma sätt som fristående provningsinstitut gjort. På det området är beräkningsmodellerna av avgörande betydelse.

Innan examensarbetet påbörjas skall skriftlig överenskommelse upprättas mellan företaget och examensarbetaren om arbetets omfattning. Överenskommelsen upprättas i samråd mellan ansvarig funktionschef och personalavdelning. Examensarbetsämnet skall vara definierat, avgränsat samt framgå av överenskommelsen. Alla examensarbeten skall ha en av företaget utsedd handledare. Examensarbetet anses slutfört efter godkännande av handledaren.

Examensarbetet kan utföras på företaget och/eller studieorten på det sätt som handledaren och examensarbetaren kommer överens om.
Utförandet av examensarbetet utgör ej någon form av anställning på företaget.
Examensarbetaren bereds endast tillfälle att i företagets lokaler utföra och färdigställa sitt examensarbete.

Företaget förbehåller sig rätten att utan begränsning använda resultatet av examensarbetet.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.