Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-15

Processutveckling av ett materialkoncept - från idé till process i lärande projektledarskap

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte: Utveckla ett system för håltagning av PC/ABS-bärarmaterial, från konceptuell studie till genomförande.

Metod: Nulägesanalys av befintlig teknik och arbetssätt i förhållande till likvärdiga processer för produkter inom fordonsindustrin (benchmarking). Informationen används till att ta fram en kravspecifikation för den egna processen och bildar förfrågningsunderlag för diskussioner med tänkbara leverantörer. Kostnader och produktionstid ska redovisas för både nuläge och framtidsscenario. För- och nackdelar ska kommenteras och vägas med avseende på tid/teknik/kostnad.

Innan examensarbetet påbörjas skall skriftlig överenskommelse upprättas mellan företaget och examensarbetaren om arbetets omfattning. Överenskommelsen upprättas i samråd mellan ansvarig funktionschef och personalavdelning. Examensarbetsämnet skall vara definierat, avgränsat samt framgå av överenskommelsen. Alla examensarbeten skall ha en av företaget utsedd handledare. Examensarbetet anses slutfört efter godkännande av handledaren.

Utförandet av examensarbetet utgör ej någon form av anställning på företaget.
Examensarbetaren bereds endast tillfälle att i företagets lokaler utföra och färdigställa sitt examensarbete.

Företaget förbehåller sig rätten att utan begränsning använda resultatet av examensarbetet.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.