Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-15

Framtida kravsättning för delkomponenter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte: I stora projekt krävs fler synergieffekter med utgångspunkt från en tvärfunktionell matris där design, konstruktion, produktion och validering ingår. Att omvandla specifika kundkrav för ett system till delkomponenter kräver kunskaper från samtliga funktioner inom de områdena.

Metod: Utvärdera vilka delkomponentkrav som är relevanta utifrån process- och valideringsperspektiv och ta fram ett systemtekniskt underlag för de komponenterna. Detta bildar sedan grunden för förfrågningsunderlag till interna och externa leverantörer inom fordonsindustrin och sätter därmed kraven för framtidens delsystem för fordonsindustrin.

Innan examensarbetet påbörjas skall skriftlig överenskommelse upprättas mellan företaget och examensarbetaren om arbetets omfattning. Överenskommelsen upprättas i samråd mellan ansvarig funktionschef och personalavdelning. Examensarbetsämnet skall vara definierat, avgränsat samt framgå av överenskommelsen. Alla examensarbeten skall ha en av företaget utsedd handledare. Examensarbetet anses slutfört efter godkännande av handledaren.

Utförandet av examensarbetet utgör ej någon form av anställning på företaget.
Examensarbetaren bereds endast tillfälle att i företagets lokaler utföra och färdigställa sitt examensarbete.

Företaget förbehåller sig rätten att utan begränsning använda resultatet av examensarbetet.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.