Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-20

Vem gör vad i vården? (32)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är en grupp läkarsekreterare som har fått i uppdrag av sjukhusledningen att arbeta fram en kompetensutvecklingsplan för läkarsekreterare inom sjukvården på Gotland. Vi håller på att gå igenom alla arbetsuppgifter läkarsekreterare på ön utför för att utreda vilket utbildningsbehov som finns.

Som alla vet är det alldeles för lite vårdpersonal på många ställen idag. Vårdpersonalen är hårt belastad och vi skulle vilja utreda vilka uppgifter som läkarsekreterarna skulle kunna avlasta dem med? Nya uppgifter som vi inte utför idag.

Vår fråga är om det finns någon/några studerande som skulle vilja göra en opartisk utredning av detta. T ex ta reda på vilka uppgifter den sjukvårdande personalen (läkare, sjuksköterskor m fl) skulle vilja ha hjälp med.

Problemformulering skulle kunna vara Hur fördelas arbetsuppgifterna i vården? och syftet med undersökningen är att ge vårdpersonalen mer tid för patienten.

I mitten av 80-talet genomfördes en liknande undersökning som man skulle kunna jämföra med.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.