Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-09

Alternativa material för strålskydd

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet:
Sala Bly AB är den ända kvarvarande industriella grenen av Sala Silvergruva.Dagens Sala Bly AB bildades 1988 av MV Metallvärden AB, då det köptes från Avesta-koncernen. Idag pågår verksamhet på två ställen i Sala. Uppe vid gruvan finns ett pressverk (från 1800-talet) vilket tillverkar långa produkter av bly såsom tråd, stång, profiler, gjutgods etc. Samt vid gamla Sala Galvan finns ett valsverk som tillverkar blyplåt.

Idag sker ingen gruvbrytning utan allt bly kommer från Bolidens sekundärsmältverk i Landskrona vilka producerar bly från återvunna bilbatterier. Sala Bly AB producerar ca 1000 ton blyprodukter per år. Hälften går till strålskydd, 25% till ammunitionstillverkning och resterande till ytbehandling samt som viktändamål. Sala Bly AB omsätter ca 12 mkr per år och har 10 personer anställda.


Exjobb:
Bly är en samling av olika isotoper av vilka vissa är radioaktiva. Tidigare har vi i Sverige brutit en malm i Laisvall som var mycket låg i radioaktivitet. Denna brytning har nu upphört vilket innebär att det nu inte finns någon lågaktiv blykvalitet. Det bly som används nu kommer till uteslutande del från sekundäråtervinning. Det innebär en samling av alla blyisotoper.

Det lågaktiva blyet har använts som bakgrundskydd till avancerade medicinska eller stråltekniska mätutrustningar. I samarbete med ABB-Westinghouse Atom har vi sett att vissa grundämnen kan användas som skydd mot det röntgensönderfall som sker hos bly. Strålskyddet mot bakgrund består av ca 30mm bly samt skyddet mot blyaktivitet uppgår till ett par mm. Att helt ersätta detta bly skulle betyda skikt på ca 30cm. Examensarbetet går ut på att hitta alternativa material som kan fungera som strålbarriär samt att göra tabeller på dessa.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.