Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-26

Screening av vitkålsmaterial för folathalt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Folsyra är ett viktigt vitamin som vi har underskott av i västvärlden.
Vitaminet förekommer i olika former, s k folater, i vegetabiler (groddor och gröna bladgrönsaker). Folater spelar en nyckelroll i DNA biosyntesen och därmed i celldelningen. Vid SLU studerar man folatinnehållet i bl a jordgubbar men vill gärna har ett projekt på grönsaker . Enligt livsmedelstabeller ligger folathalt ii vitkål på 57 mikrogram/ 100 g färskvikt.(kinakål 150) Vitkål kan produceras i stora mängder och över en lång odlingsperiod i Sverige. Det är därför angelägen att undersöka folathalten i förädlingsmaterialet, framförallt i de bästa provhybriderna, de senastt framställda sortena och föräldrarlinjerna till dessa. I Sverige har vii mångårig erfarenhet av förädling av vitkål och vitkål skulle kunna bli en modellgröda för att uppfylla livsmedelsverkets önskemål om en svensk basgröda med ett högt innehåll av folater.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.