Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-13

Spriten och politiken: Svensk sprittillverkning under 1800-talets senare del

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Sverige har sprittillverkningen historiskt sett omgärdats av olika regelverk. Vem som helst har inte fått tillverka vad som helst och hur mycket som helst.
Examensarbetet syftar till att undersöka samspelet mellan politik och teknik inom ett område som såg stora förändringar, både vad det gäller socialpolitiken och produktionstekniken.
Examensarbetet görs vid Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, KTH, Stockholm. Här arbetar f.n. ett femtontal doktorander och sju disputerade forskare med frågeställningar som rör olika aspekter på teknik och samhälle.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.