Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-13

Produktivitetsutvecklingen i fjärrvärmeföretagen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Beräkning och analys av produktivitetsutvecklingen i fjärrvärmesektorn under 90-talet. Paneldatastudie, ekonometri, kostnadsfunktioner, parametrisk och/eller icke-parametrisk metod (DEA).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.